Συμβουλευτική εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας

Ενημέρωση

Αν ενδιαφέρεσαι για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία, στην Ελβετία ή στην Αυστρία, σε ενημερώνουμε και σε κατευθύνουμε ώστε να επιλέξεις τις σπουδές καθώς και το πανεπιστήμιο και την πόλη που σου ταιριάζουν. Αρχικά, σου παρέχουμε αναλυτικές πληροφορίες όχι μόνο για το αντικείμενο και περιεχόμενο που ενδιαφέρεσαι να σπουδάσεις, αλλά και για τα πανεπιστήμια (φιλοσοφία, κατάταξη κτλ) και για το βιοτικό επίπεδο και τους ρυθμούς ζωής των πόλεων της Γερμανίας. Στόχος μας είναι να σπουδάσεις σε ένα αξιόλογο πανεπιστήμιο, το οποίο θα σου παρέχει υψηλό επίπεδο μόρφωσης και γνώσης και τέλος πολλές ευκαιρίες για τη μετέπειτα επαγγελματική σου αποκατάσταση.

Επιλογή

Η επιλογή του καταλληλότερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού γίνεται από σένα μέσα από τις αναλυτικές πληροφορίες που περιγράφηκαν στη προηγούμενη ενότητα (Ενημέρωση). Εφόσον έχεις καταλήξει σχετικά με το αντικείμενο και το πανεπιστήμιο που θέλεις να σπουδάσεις, προχωράμε στο στάδιο της αίτησης.

Αίτηση

Σε αυτό το στάδιο σε ενημερώνουμε και συλλέγουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται για να κάνουμε την αίτηση σου. Στόχος μας είναι να στείλεις μια αίτηση, η οποία θα αυξάνει τις πιθανότητες να πετύχεις το στόχο σου και για την οποία θα σε έχουμε βοηθήσει με την εμπειρία και τις γνώσεις μας.

Μάθε περισσότερα

Επικοινωνία

Μπαλταδώρου 11
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54631
Τηλ: 2313053435
Κιν: 6943112212
Εmail: info@dialogos.net.gr

Share This