Europe 4 Refugees

Follow the routes…

Tο project Europe 4 Refugees – follow the routes είναι μια στρατηγική σύμπραξη / key action 2 για τη δικτύωση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τους εκπαιδευτές στην εργασία με τους πρόσφυγες στην Ευρώπη.

Οι πρόσφυγες…

…διασχίζουν τα σύνορα της νότιας και ανατολικής Ευρώπης και παραμένουν στις πρώτες χώρες ή μετακινούνται προς την κεντρική ή τη βόρεια Ευρώπη. Οι συνθήκες υποδοχής, η νομική κατάσταση και οι προσπάθειες ενσωμάτωσης των προσφύγων είναι κατά βάση διαφορετικές στις ευρωπαϊκές χώρες. Εξίσου διαφορετικό είναι και το επίπεδο υποστήριξης που παρέχεται από κρατικές, δημοτικές ή εθελοντικές δομές της κοινωνίας των πολιτών. Τέλος, υπάρχουν επίσης διαφορετικές προσεγγίσεις για τη διευκόλυνση των προσφύγων, από τις διαμετακομίσεις έως τους οικισμούς που συνέρχονται με συνεργατική στέγαση και τα προγράμματα μάθησης σε αγροτικές περιοχές, τη στέγαση σε μεταβατικές εγκαταστάσεις και τη στέγαση σε αστικές περιοχές. Αυτοί που ταξιδεύουν με λίγο ή πολύ μακρά διαμετακόμιση μέσω χωρών διέλευσης θα συναντήσουν τις πιο σημαντικές συνθήκες στις ευρωπαϊκές χώρες και ίσως χρειαστεί αρκετές φορές να αναπροσανατολίσουν. Το προσωπικό της γενικής εκπαίδευσης υποστηρίζει και συνειδητοποιεί την κοινωνική, διαρθρωτική και γλωσσική ενσωμάτωση των πολύ ετερογενών ομάδων προσφύγων μέσω μαθημάτων, συμβουλών και προσωρινών προσφορών με διαφορετικό περιεχόμενο. Ο στόχος είναι πάντα να παρέχονται στους ενηλίκους πρόσφυγες ποικίλα βασικά ή εξειδικευμένα εφόδια για το μέλλον τους και να τους συμβουλεύουν αναλόγως, ανεξάρτητα από την προσωπική τους προοπτική.

Στο project Europe 4 Refugees – follow the routes …

… οι εργαζόμενοι με πρόσφυγες από πέντε νότιες, κεντρικές, βόρειες και ανατολικές χώρες της Ευρώπης (Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία και Νορβηγία) συμμετέχουν σε βραχυπρόθεσμες εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενηλίκων και στις πέντε χώρες. Η ιδέα είναι να ακολουθηθούν οι διαδρομές διαφυγής και οι κατοικίες των προσφύγων στην Ευρώπη από την προοπτική της περαιτέρω εκπαίδευσης. Οι επτά συμμετέχουσες οργανώσεις-εταίροι (δύο από την Ελλάδα, τη Θεσσαλονίκη / Λέσβο και τη Γερμανία, το Ντόρτμουντ και το Hitzacker, μία από την Ιταλία, την περιοχή Απουλία, Ουγγαρία, Βουδαπέστη και Νορβηγία, Όσλο) είναι μη κερδοσκοπικά και κερδοφόρα ιδρύματα κατάρτισης, συνεταιρισμοί και ΜΚΟ, οι οποίοι εργάζονται έμμεσα ή άμεσα με πρόσφυγες ή ως επί το πλείστον με τη δομή επίτιμου γραφείου. Οι εταίροι είναι σχεδόν εξίσου δραστήριοι σε αστικές και σε αγροτικές περιοχές, γεγονός που αποτελεί πρόσθετη ποιότητα για την ανταλλαγή καλών παραδειγμάτων.

Σε κοινές βραχυπρόθεσμες εκπαιδευτικές δραστηριότητες…

… σε καθεμία από τις πέντε χώρες, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα αναπτύξουν νέες προοπτικές σε τριήμερα εργαστήρια. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω ενός συνδυασμού σεμιναρίων από εμπειρογνώμονες, επιτόπιων επισκέψεων σε ΜΚΟ και εκπαιδευτικά ιδρύματα και εκδηλώσεων διαλόγου με τοπικούς υπεύθυνους για την εργασία των προσφύγων, με μεταγενέστερη μεταφορά τους και αξιολόγηση. Μέσω της ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τις εργασίες στις συμμετέχουσες ευρωπαϊκές χώρες θα λάβουν διαπολιτισμική συνείδηση, διακρατική γνώση σχετικά με την κατάσταση των προσφύγων στην Ευρώπη καθώς και συμβουλευτική και προγραμματιστική ικανότητα για το δικό τους έργο στην περαιτέρω εκπαίδευση. Συγκρίνοντας τους βαθμούς ενσωμάτωσης και των προσεγγίσεων χωρίς αποκλεισμούς σε υποδειγματικές χώρες, οι συμμετέχοντες θα μάθουν για τις βέλτιστες πρακτικές, παρόμοιες και νέες προσεγγίσεις για τη συνεργασία με τους πρόσφυγες. Με την προσαρμογή των ιδεών για εργασία στη χώρα τους, θα ξεκινήσει η προσέγγιση των ευρωπαϊκών προτύπων στην εκπαίδευση και την κοινωνική εργασία με τους πρόσφυγες. Ταυτόχρονα, αυτές οι μαθησιακές δραστηριότητες θα δημιουργήσουν ένα δίκτυο στην ευρωπαϊκή εκπαίδευση ενηλίκων. Μέσω της τακτικής ανταλλαγής των εμπλεκομένων επαγγελματιών εντός και εκτός του πλαισίου του έργου (π.χ. μέσω της συνέχισης του ενημερωτικού δελτίου του δικτύου κ.λπ.), θα είναι δυνατή η ολοένα και πιο γρήγορη πρόσβαση στις απαιτήσεις της εκπαίδευσης και του προγραμματισμού κατά την εργασία με τους πρόσφυγες.
Μια διακρατική εκπαιδευτική ομάδα εργασίας που αναδύεται ως αντίθεση σε πολυμερείς ομάδες εργασίας σε πολιτικό επίπεδο μπορεί επίσης να παρέχει σημαντικές προτάσεις και πληροφορίες στα περιφερειακά και τοπικά εκπαιδευτικά δίκτυα των συμμετεχουσών χωρών και κατάλληλα μέτρα παρακολούθησης όπως η προετοιμασία ενός ευρωπαϊκού εγχειριδίου για τους πρόσφυγες.

Οι συνεργάτες του προγράμματος

Επικοινωνία

Μπαλταδώρου 11
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54631
Τηλ: 2313053435
Κιν: 6943112212
Εmail: info@dialogos.net.gr

Share This