Συνεργάτες

Μαζί με τους καλύτερους

Οι Συνεργάτες μας

Τα τελευταία χρόνια ο Διάλογος αναπτύσσει με συνέπεια ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών με εργαστήρια και άλλες εταιρείες στο τομέα της παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και αναζήτησης εργασίας.

Δραστηριότητες εκπαίδευσης

Bildungsgesellschaft mbH

Ανεξάρτητη Μη Κυβερνητική Οργάνωση

Γινε συνεργάτης!

Επικοινωνία

Μπαλταδώρου 11
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54631
Τηλ: 2313053435
Κιν: 6943112212
Εmail: info@dialogos.net.gr

Share This