Δραστηριότητες για σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα

Cyber bullying

Σε συνεργασία με τη “DIAN”, η οποία έχει συμμετάσχει σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις σχετικά με το θέμα, διοργανώνουμε εκδηλώσεις με στόχο την πλήρη ενημέρωση και  αφύπνιση των γονέων και των εκπαιδευτικών γύρω από το διαδικτυακό εκφοβισμό ή αλλιώς Cyber bullying. Θεωρούμε ότι για να μειωθεί μέχρι να εξαλειφθεί το φαινόμενο αυτό θα πρέπει κυρίως οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να πάρουν ορισμένα μέτρα ώστε να προστατεύσουν τα παιδιά και τους εφήβους. Η εκδήλωση βασίζεται σε παρουσιάσεις οι οποίες γίνονται σε σχολεία της Θεσσαλονίκης και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, γονείς και συλλόγους γονέων και κηδεμόνων.

Περιβαλλοντική εκπαίδευση σε σχολεία

Σε συνεργασία με τη “DIAN” (Αθήνα) και το “Αρχιπέλαγος” (Σάμος) διοργανώνουμε διαδραστικές εκδηλώσεις και παρουσιάσεις σε σχολεία με στόχο να μάθουν τα παιδιά να αγαπούν και να προστατεύουν το περιβάλλον. Η “DIAN” έχει συμμετάσχει σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα με αντικείμενο την “Συμβουλευτική” και την “Εξειδικευμένη Εκπαίδευση”, ενώ το “Αρχιπέλαγος” είναι ένα Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας και αποτελεί μια μη κερδοσκοπική-κυβερνητική οργάνωση. Το “Αρχιπέλαγος” έχει επικεντρωθεί στο συνδυασμό της διεπιστημονικής έρευνας και των αποτελεσματικών δράσεων προστασίας με στόχο την προστασία χερσαίων και θαλάσσιων ειδών απέναντι στις αυξανόμενες ανθρωπογενείς απειλές. Σε μια τέτοια εκδήλωση τα παιδιά θα είναι ενεργητικοί και όχι παθητικοί ακροατές, συμμετέχοντας σε πολλές δραστηριότητες οι οποίες θα αφορούν τη μελέτη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Μάθε περισσότερα

Επικοινωνία

Μπαλταδώρου 11
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54631
Τηλ: 2313053435
Κιν: 6943112212
Εmail: info@dialogos.net.gr

Share This